PHP 5
PHP switch()

PHP switch()

Ketish kerak bo'lgan ko'p blokli bloklardan birini tanlash uchun switch so'zini ishlating.

Matnni sintaksisiswitch ( o'zgaruvchi )
{

    case label1:

         kodlar teng bo'lsa = label1;

 
      break;

 
 
case label2:

         kodlar teng bo'lsa = label2;

   
 
  break;

 
 
case label3:

         kodlar teng bo'lsa = label3;

   
 
  break;
    ...

    default:

         ko'rsatilgan labellarga teng bo'lmaganda ekranga chiqadi;

}

Bu shunday ishlaydi: Birinchidan, biz bir marotaba n (ko'pincha o'zgarmaydigan) ifodasini topamiz. So'zning qiymati keyinchalik strukturadagi har bir holat uchun qiymatlar bilan taqqoslanadi. Agar o'yin bo'lsa, u holda ushbu kod bilan bog'liq bloklar bajariladi. Kodni keyingi holatda avtomatik ravishda ishlashiga yo'l qo'ymaslik uchun break foydalaning. Hech narsa topilmasa, default ifodasi ishlatiladi.

Misol


<?php

$favcolor = "red";


switch ($favcolor)
{

    case "red":

        echo "Your favorite color is red!";

   
 
  break;

 
 
case "blue":

        echo "Your favorite color is blue!";

   
 
  break;

 
 
case "green":

        echo "Your favorite color is green!";

   
 
  break;

 
 
default:

        echo "Your favorite color is neither red, blue, nor green!";

}

?>

Site is in test mode